Kontaktné údaje

Adresa:
TSK, s.r.o.
Horná 21
968 01 Nová Baňa
Telefón:
E-mail:
IČO:
44288166
DIČ:
2022648903
IČ DPH:
SK2022648903

Bankové spojenie

Banka:
VÚB, a.s.
IBAN:
SK 14 0200 0000 0036 3734 2458
BIC/SWIFT:
SUBASKBX
Var. symbol:
(číslo vašej objednávky)

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.